Kráľ Ľudovít II. dal postaviť zámok v Tarascon na východnom brehu rieky Rhôny v 15. storočí pre ochranu hraníc. Mohutný, dobre zachovaný, skoro 50 metrov vysoký zámok s vodným priekopom má pomerne luxusný interiér, lebo Ľudovítov syn Dobrý kráľ René miloval prepychový život. Posledných 10 rokov života strávil práve tu v spoločnosti básnikov a umelcov. Dnes je zámok prázdny, až na pár tapisérii a graffiti, ktoré tu zanechali britskí námorníci keď sa zámok využíval ako väzenie.
Gotický kostol Sainte Marthe v ktorom boli v roku 1187 objavené relikvie svätej Marty, je vyzdobený krásnymi obrazmi provensálskych maliarov a cenné sú aj varhany z 15. storočia. K mestu Tarascon sa viaže povesť o oblude Tarasque, ktorá žila v rieke Rhône a požierala ľudí. Svätá Marta ju premohla znamením kríža. Sochu tejto tajomnej obludy Tarasque môžete obdivovať pri zámku.

Na opačnej strane rieky stojí hrad Beaucaire, ktorý bol mocnou citadelou za vlády sv. Ľudovíta. Za návštevu stojí aj Maison de Tartarin – slávny románový hrdina od spisovateľa Alfonza Daudeta, ktorý sa stal symbolom Tarasconu, kde sa dozvieme všetko o tejto vo Francúzsku veľmi obľúbenej postave.