Stará dedinka Grimaud pochádza z 11. storočia. Nad ňou sa týči zrúcanina hradu šľachtického rodu Grimaldi. Výhľad na celý záliv je odtiaľto naozaj impozantný. Pri hrade sa nachádza starý mlyn spolu s cintorínom, a dole pod hradom na rieke La Garde nájdeme pozostatky starého mlynu a most Pont des Fées.

Každé leto sa konajú na hrade hudobné a divadelné predstavenia. Od hradu smerom nadol prejdeme okolo kaplnky Chapelle St-Roch ku kostolu z 12. až 13. st. so slnečnými hodinami na fasáde. Ďalšími úzkymi uličkami sa dostaneme ku kostolu Chapelle des Penitents a k múzeu tradičného umenia Musée des Arts et Traditions Populaires. Odporúčame aj výlet vláčikom z Port Grimaud do Grimaud a späť.