Akvadukt starý cez 2000 rokov má výšku 49 m a dĺžku 275 m a je to majstrovské dielo rímskych staviteľov za čias cisára Augusta. Bol považovaný za jeden zo symbolov ríše a privádzali ním do mesta Nimes pramenitú vodu z Uzès, vzdialeného 50km. Celý akvadukt je postavený bez malty a kvádre vážia okolo 6 ton. Bol používaný až do 9. storočia a v 19. storočí bol rekonštruovaný.
Pre svoju mimoriadnu hodnotu bol v roku 1985 zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.