Vysoko nad južným pohorím Les Alpilles sa nachádzajú zbytky obrovskej kamennej stredovekej citadely Les Baux de Provence.
V minulosti dedina Les Baux žila predovšetkým z majetku ktorý mali v Provence jej stredovekí vládci. Po vymretí tohto kedysi mocného rodu dediny, ktorá mala v jednom čase až 6000 obyvateľov, prešla do majetku grófov z Provence a potom francúzskych kráľov. Od r. 1932 až do 19. storočia bola dedina a citadela takmer neobývaná. Život sa tu vrátil až po objavení nálezísk bauxitu v neďalekých kopcoch. Meno tohto nerastu je preto odvodené od názvu dediny. Dnes žije v dedine necelých 400 obyvateľov, ale ročne tu prejde viac ako 1,5 milióna návštevníkov.

Dedina, ktorá nadchne nejedného návštevníka sa delí na dve časti, na dolné “živé mesto” a na horné “mŕtve mesto”. V dolnom “živom meste”, ktoré je veľkou pešou zónou nájdeme krásne uličky lemované obchodíkmi a veľkým počtom múzeí, v ktorých sa konajú neustále výstavy súčasných provensálskych umelcov. Za návštevu stojí aj Musée des Santos v ktorom sú vystavené hlinené figúrky z tradičných provensálskych jasličiek. V Musée de ľ Olivier nájdeme prehliadku diapozitívov predstavujúce rôzne spracovanie olivovníkov, napríklad na obrazoch Van Gogha, Cézanna a Gauguina.
V “mŕtvom meste” sa nachádza najviac navštevovaná Citadelle de la Morte, ktorej dominantou sú zbytky pevnosti, ktoré sa týčia z holej skaly až k nebesám. Bola obranným komplexom s cisternou, veterným mlynom, nemocnicou, cintorínom, kaplnkou a hradom prevyšujúcim ostatné stavby. Najviac sa zachovala hradná veža, z ktorej je nádherný výhľad na celé údolie, cez olivovníkové háje až k stredozemnému moru.