UNION POISŤOVŇA, A.S.

Pre zabezpečenie Vašej maximálnej dovolenkovej pohody Vám doporučujeme, aby ste si zabezpečili cestovné poistenie. Ck Pitipitipa v spolupráci s poisťovňou UNION Vám ponúka nasledovné cestovné poistenie:


Sadzba poistného balík A1 (štandardné limity pre poistenie storna zájazdu)

  • Európa: cena poistenia je 2,00 € / deň

Sadzba poistného balík A3 (navýšené limity pre poistenie storna zájazdu)

  • Európa: cena poistenia je 2,80 € / deň

 

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA

Ak bola dohodnutá v poistnej zmluve územná platnosť poistenia “Európa”, znamená to, že poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde v európskych štátoch a v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, Cypre, Egypte, Izraeli a v európskej časti Ruskej federácie, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.

 

ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre poistenie účastníkov zájazdov, platná od 23.02.2018

I.    Poistenie účastníkov zahraničných zájazdov

  • poistenie typu A1/ A3