UNION POJIŠŤOVNA, A.S.

 

Pro zajištění Vaší maximální dovolenkové pohody Vám doporučujeme, abyste si zajistili cestovní pojištění. Ck Pitipitipa ve spolupráci s pojišťovnou UNION Vám nabízí následující cestovní pojištění:

Sazba pojistného balík A1 (standardní limity pro pojištění storna zájezdu)

Evropa: cena pojištění je 2,50 € / den

Sazba pojistného balík A3 (navýšeny limity pro pojištění storna zájezdu)

Evropa: cena pojištění je 3,50 € / den

Sazba pojistného balík A1 PANDEMIC (navýšeny limity pro pojištění storna zájezdu)

Evropa: cena pojištění je 4,00 € / den

 

ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ

Pokud byla dohodnuta v pojistné smlouvě územní platnost pojištění “Evropa”, znamená to, že pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v evropských státech av Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, Kypru, Egypta, Izraele av evropské části Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro pojištění účastníků zájezdů, platná od 01.01.2021.

I. Pojištění účastníků zahraničních zájezdů

pojištění typu A1 / A3 / A1 PANDEMIC – rozsah pojistného krytí si můžete prohlédnout níže v pojistné knížce Union. Na novou stranu se vždy proklikáte v levém dolním rohu.