UNION POJIŠŤOVNA, A.S.

 

Pro zajištění Vaší maximální dovolenkové pohody Vám doporučujeme, abyste si zajistili cestovní pojištění. Ck Pitipitipa ve spolupráci s pojišťovnou UNION Vám nabízí následující cestovní pojištění:
Sazba pojistného balík A1 (standardní limity pro pojištění storna zájezdu)

Evropa: cena pojištění je 2,00 € / den
Sazba pojistného balík A3 (navýšeny limity pro pojištění storna zájezdu)

 

Evropa: cena pojištění je 2,80 € / den
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ

 

Pokud byla dohodnuta v pojistné smlouvě územní platnost pojištění “Evropa”, znamená to, že pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v evropských státech av Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, Kypru, Egypta, Izraele av evropské části Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

 

OBLAST POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro pojištění účastníků zájezdů, platná od 23.02.2018.

I. Pojištění účastníků zahraničních zájezdů

pojištění typu A1 / A3